PANORAMA+

Cửa trượt Panorama
Đơn giản đó là một cảnh quan
Cửa đi/cửa sổ ban công mở xếp gấp
Với chức năng mở rộng 100% tầm nhìn
Cửa sổ mở quay/hất Slim
Mở rộng tầm nhìn lên tới 83%