Solutions+ > Cửa đi xếp trượt HP75 ban công không cầu cách nhiệt                                                                             Mô tả          Thông số kỹ thuật

Bản vẽ mô phỏng

Bản vẽ kỹ thuật

Mẫu góc điển hình

Đặc điểm kỹ thuật