Panorama+ > Cửa đi/cửa sổ xếp trượt ban công                                                                                                                                                                                      Mô tả          Thông số kỹ thuật

Bản vẽ mô phỏng

Bản vẽ kỹ thuật

Mẫu góc điển hình

Đặc điểm kỹ thuật