ENERGY SAVING+

 

Cửa đi/cửa sổ trượt kín khít
Đã tới lúc làm thế giới tĩnh lặng
Cửa sổ mở quay hất ngoài
Cửa sổ có thể mở dưới mọi thời tiết
Cửa sổ mở quay/hất kết hợp cửa lưới chống côn trùng
Vô tình rơi từ cửa sổ có thể được ngăn chặn trong trạng thái mở cửa sổ
Cửa sổ mở quay lật trong
Sự trao đổi không khí thật là thoải mái và dễ chịu, sự giao thoa với đất trời